سؤال اول - «می‌بینمشان» چند واژه است؟

سركار خانم سلمان پور

با تشكر از شما و سؤال‏های خوبتان، تا آن جا كه به عقل من می‏رسد، پاسخ سؤال‏های شما را این‏جا می‏دهم و اما…

این حرف‏ها حرف امروز من است. من امروز این قدر می‏دانم. فردا را كه دیده است؟ شاید فردا تمام حرف‏های امروزم را پس گرفتم. مگر نگفته‏اند حرف مرد یكی است؟

 

سؤال اول - «می‌بینمشان» چند واژه است؟ اگر یك واژه است مگر می‌تواند دو گروه اسمی و فعلی باشد؟

پاسخ سؤال اول:

 با اجازه‏ی بزرگ‏ترها، نمی‏خواهم ناگهان بپرم وسط مطلب.

بنا براین ابتدا به پاسخی كه به آقای آقایی داده‏ایم، مراجعه بفرمایید. بعد هم بقیه‏ی این مطلب را بخوانید.

دو واژه است؛ زیرا:

1- همیشه در زنجیره‌ی جانشینی، یك واژه جای‏گزین ضمیرهای پیوسته‌ی شخصی می‌شود؛ نمونه: می‌بینم آن‌ها را، می‌بینیم تو را و ...

2- هنوز هم امكان جابه‏جایی این ضمیر در جمله وجود دارد كه همین نشانه‌ی استقلال آن‌هاست؛ نمونه: پیدایش كردم- كه می‏شود: پیدا كردمش و ...

یادمان باشد كه یكی از شرایط یا ویژگی‏های كلمه را امكان جابه‏جایی آزاد آن در جمله گرفته‏اند.

سؤال دوم - «بزرگم» ، «معلمی» چند واژه است؟ اگر یك واژه به حساب آوریم مگر «م» یا «ی» به جای فعل هستم و هستی نمی‌باشد؟ در این صورت باید «م» و «ی» به تنهایی یك واژه حساب شود.