نبایدهای معلمی؟

« نباید های معلمی»

«12 مورد از بدترین کارهایی که یک معلم می توانددرکلاس انجام دهد.اما بهتر است انجام ندهد »

 1-  پرهیز از لبخندزدن و رفتار مهربانانه با شاگردان:

اگر مجبورید که سال تحصیلی را علی رغم میل باطنی خود در کلاسی یا مدرسه ای با سختی آغاز کنید این مساله نباید به دانش آموزان القا شود.

 2-   دوست شدن با شاگردان وقتی که در کلاس هستید:

 رفتار دوستانه لازمه ی تدریس موفق در کلاس است اما دوستی با شاگردان یک بده بستان پایاپای را می طلبد که این برای یک معلم صورت خوشی نخواهد داشت و شما را در شرایط سختی قرار خواهد داد.

3-  توقف درس و درگیر کردن دانش آموزان به مسائل کم اهمیت

 هنگامی که دانش آموزان روی مسائل کم اهمیت با هم در گیر می شوند دیگر جایی برای رقابت سالم باقی نخواهد ماند.

 4-  تحقیر دانش آموزان و واداشتن  آنان به کاری که شما از او می خواهید

 تحقیر،  تکنیک فوق العاده وحشتناک وزشتی است که یک معلم می تواند انجام دهد. ممکن است  دانش آموز به قدری ناراحت وعصبانی شود که در جستجوی راه هایی برای تلافی کردن برآید و این اعتماد او رانسبت  به شما کم خواهد کرد.

 5-  فریاد زدن در کلاس

وقتی فریاد می کشید شما مبارزه را باخته اید. البته  این بدان معنا نیست که شما نباید گاه گاهی صدای خود را بلند کنید. اما معلمانی که مکرراً فریاد می زنند هرگز نخواهند توانست کلاس خود را به خوبی اداره کنند.

 6-   برخورد متفاوت با شاگردان

 عدالت در کلاس از اهم موضوعات تدریس و کلاسداری است. سعی کنید در کلاس نسبت به همه ی دانش آموزان نظر یکسان و عدالت محور داشته باشید البته کسانی وجود دارند که شما آن ها رابیش از دیگران دوست دارید اما باید سعی کنید هرگز این حالت درکلاس رخ ندهد.همه ی دانش آموزان را یکسان صدا بزنید. مجازات شاگردانی راکه دوست دارید کاهش ندهید.

 7-  وضع قوانینی که اساساً ناعادلانه هستند

 بعضی وقت ها قوانین خود به خود می توانندشمارادرموقعیت های بدی قراردهند، مثلاً، اگر یک معلم قانونی وضع کند که براساس آن پس از زنگ هیچ کاری برای انجام دادن وجود نداشته باشد این قانون می تواند یک موقعیت مشکلی را ایجاد کند حال اگریک شاگرد دلیل منطقی داشته باشد چه می شود؟ از این گونه موقعیت ها باید به شدت پرهیز کرد.

 8-  سپردن کنترل خود به دست شاگردان:

 هرتصمیمی درکلاس باید به دلایلی توسط شخص شما اتخاذ شود. به طور مثال شاگردان سعی می کنند ازدست امتحان رهاشوند.اما شمانباید بگذارید که چنین اتفاقی بیفتد مگر اینکه دلیل منطقی وجود داشته باشد.اگر شما به همه ی تقاضا ها جواب مثبت دهید وتسلیم شوید به راحتی  کنترل کلاس را از دست خواهید داد.

 9-   غیبت و شکوه از همکاران و معلمان دیگر نزد دانش آموزان

 اغلب اتفاق می افتد که مطالبی رااز شاگردان می شنوید درباره ی معلمانی که فکر می کنید تدریس خوبی ندارند اما شما باید ازبحث دراین مورد پرهیزکنید وایده های خود را به خود معلمان یا به مدیر انتقال دهید.آنچه که به شاگردانتان می گویید محرمانه نیست و پخش می شود.

 10-   نمره دادن بدون استدلال منطقی

 اطمینان حاصل کنید که قوانین هماهنگی برای نمره دادن دارید.اجازه ندهید شاگردان پس ازپایان کلاس جهت گرفتن نمره کامل شما را به چالش بکشند زیرا این کارمشوق لازم (انگیزه لازم) را برای انجام دادن کاری به موقع ازبین می برد. هنگام نمره دادن به تکالیف ازشیوه های عینی استفاده کنید این کاربه شما کمک می کند که دلایل منطقی برای نمرات دانش آموزان داشته باشید.

 11-  رفتن به کلاس بدون طرح درس و برنامه ی قبلی

 در حقیقت بهترین شیوه برای انجام تدریس شروع آن درذهن وسپس مروری برشیوه های گوناگون تدریس جهت گرفتن اطلاعات لازم است ، که این کارفقط باداشتن طرح درس قبل ازکلاس انجام پذیر است.

 

 12-  استفاده از یک شیوه ی تکراری تدریس:

 دانش آموزان این حالت راکسل کننده وخسته کننده می یابند به علاوه شمااحتمالاً دانش آموزانی را که می توانند از دیگرشیوه های تدریس بهره ببرند محروم  می کنید.