جشنواره ی طراحی سئوال برتر

 

باسمه تعالی

مرکز سنجش و آموزش و پرورش کشور در نظر دارد جشنواره­ ی طراحی سئوال برتر زبان فارسی 3 رشته­ ی ریاضی و تجربی را برگزار نمایید

لذا از همکاران  علاقه مند به شرکت در جشنواره ، تقاضا می­ شود یک نمونه سئوال زبان فارسی 3( علوم تجربی و ریاضی) خود را تا 15/11/90 به کارشناسی تکنولوژی و گروه­ های آموزشی ناحیه(سرگروه ادبیات ناحیه)  تحویل دهند.گروه داوران بعد از بررسی و داوری سئوالات اسامی نفرات برتر را تا تاریخ 10/12/90 به دبیرخانه مستقر در استان ( گروه تکنولوژی و گروه های متوسطه) تحویل نمایند.

تذکر:

1-فقط دبیرانی که در یکی از دروس رشته ادبیات تدریس می کنند می­توانند در جشنواره شرکت نمایند.

  شده همراه با راهنمای تصحیح به دبیرخانه ها تحویل داده شود.PDF و   boldسایز 12 Bmitra    با فونتcd2-سئوالات به صورت

3-سئوالات 20 نمره­ای و با توجه به بارم بندی ارسالی دفتر تألیف و از تمام کتاب طرح شود.

4- شاخص­های ارزیابی سئوالات در سایت مرکز سنجش ، دبیرخانه ی راهبری درس ادبیات  قرار خواهد گرفت.

5- اطلاعات تکمیلی در سایت مرکز سنجش آموزش و پرورش و سایت دبیرخانه ی راهبری درس ادبیات قرار خواهد گرفت.

www.aee.medu.ir             نشانی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش:

www.farsi.medu.ir نشانی سایت دبیرخانه راهبری درس ادبیات فارسی:  

| نظر بده